El topògraf corneal és una prova diagnòstica que permet mesurar les característiques de la còrnia, com la seva potència, regularitat, curvatura de la cara anterior i posterior, així com el seu espessor.

La topografia corneal és una prova senzilla i ens permet detectar malalties corneals, com astigmatismes irregulars, queratoconos, etc. A més a més és de gran utilitat per l’adaptació de lents de contacte específiques, en l’estudi dels pacients que vulguin operar-se de cirurgia refractiva i en la cirurgia de cataractes amb lents premium.