El làser Yag produeix, amb micropulsos, una fotodisrupció del teixit, que s’ha de tractar sense afectar a la resta. S’utilitza principalment com a tractament per la opacitat de la càpsula posterior ( capsulotomia).

Quan una persona ha estat operada de cataractes, passat el temps, és possible que alguna cèl·lula residual es dipositi en la part posterior del sac capsular, ocasionant una opasificació en la càpsula posterior i provocant així una disminució de l’Agudesa visual, o cataracta secundaria. Es en aquests casos quan es realitza la capsulotomia. Aquest tractament es coneix col·loquialment com “netejar la lentilla intraocular”. Aquest làser es realitza de forma ambulatòria i amb anestèsia tòpica.

El làser Yag s’utilitza, també, per la realització d’iridotomies perifèriques per tal de prevenir un possible glaucoma agut degut al bloqueig de l’iris. A més a més hi ha oftalmòlegs que utilitzen el làser també per tal de tractar les mosques volants o condensacions vítriques (vitreolisis).