La Biometria és una tècnica ràpida i no invasiva, la qual mesura la grandaria de les diferents estructures internes de l’ull. És una prova imprescindible per a la cirurgia de cataractes, ja que l’utilitzem per a fer el càlcul de la lent intraocular (LIO) que hem d’implantar per a cada pacient.

Així doncs cada ull, en funció d’aquests paràmetres, necessita una lent o una altra.