La conducció segura és fonamental per a prevenir accidents i preservar vides en les carreteres. Entre els nombrosos aspectes que influeixen en la seguretat viària, la visió exerceix un paper crucial. La Direcció General de Trànsit (DGT) destaca la importància de mantenir una visió adequada per a garantir la seguretat en la conducció.

La visió és el sentit predominant en la conducció. Dades de la DGT revelen que una proporció significativa d’accidents de trànsit estan relacionats amb problemes visuals o fatiga visual. S’estima que aproximadament el 90% de la informació que processem durant la conducció s’obté a través de la vista.

L’agudesa visual i el camp visual són dos aspectes crucials que han de considerar-se. Una agudesa visual deficient pot afectar negativament la capacitat per a identificar senyals de trànsit, vianants i altres vehicles. És imperatiu sotmetre’s a exàmens de la vista regularment i corregir qualsevol deficiència visual amb l’ús d’ulleres o lents de contacte. A més, el camp visual ampli permet percebre tot el que succeeix al voltant, reduint el risc de col·lisions inesperades.

La fatiga visual és una altra preocupació significativa. Conduir durant llargs períodes sense descans pot provocar fatiga visual, disminuint la capacitat de resposta i augmentant el risc d’accidents.

Es recomana realitzar pauses regulars, parpellejar conscientment i mantenir la vista en moviment per a evitar la fixació prolongada en un punt específic.

Les condicions d’il·luminació també són factors determinants. La conducció nocturna requereix una atenció especial, ja que la visió queda naturalment limitada. Així mateix, segons dades recopilades per organismes de trànsit, les condicions meteorològiques com la boira o la pluja intenses també redueixen significativament la visibilitat del conductor.

En conclusió, la visió és un component essencial per a una conducció segura. La DGT i altres institucions rellevants destaquen la necessitat de mantenir una bona salut visual, sotmetre’s a revisions periòdiques i adoptar mesures preventives per a preservar la seguretat en les carreteres, així com portar la correcció òptica adequada.

© 2019 Lleida Visió Centre Oftalmològic | Av. Prat de la Riba 23, Travessia Humbert Torres . Lleida 25006. | 973 800 331

Urgencias: 622 239 000 | lleidavisio@lleidavisio.com