Estrabisme

Considerem l’estrabisme com la desviació en l’alineament d’un ull en relació a l’altre. Això és degut a la falta de coordinació entre els músculs extraoculars que mouen els ulls. Així mateix, les persones estràbiques no poden fixar la mirada d’ambdós ulls al mateix punt en l’espai, la qual cosa ocasiona una visió binocular incorrecta.

 

Habitualment apareix en edats infantils i aquests pacients tendeixen a suprimir la imatge de l’ull desviat causant un ull gandul. També es pot donar en adults, a causa de lesions en aquests músculs extraoculars. Aquests pacients, és habitual que presentin visió doble o diplopia.

 

Ull gandul o ambliopia

L’ambliopia o ull gandul, és un trastorn del sistema visual que es caracteritza per una visió escassa d’un ull que fisiològicament és normal. Aquesta anomalia es dóna quan la ruta nerviosa des de l’ull fins al cervell no es desenvolupa correctament durant la infantesa.

 

En la majoria dels casos, la causa principal és la presència d’un defecte de refracció (miopia, astigmatisme o hipermetropia) asimètric que no ha estat detectat o corregit durant la infantesa. Quan la diferència de capacitat visual entre els dos ulls és important, l’infant utilitza únicament l’ull de major capacitat, mentre que el contrari acaba anul·lat funcionalment, encara que la seva estructura física romangui intacta.

 

Altres causes que poden desenvolupar una ambliopia són els estrabismes, una cataracta congènita (des del naixement), i altres trastorns com l’opacitat de la còrnia i la ptosi palpebral (caiguda de la parpella).