– Llicenciada en Medicina i Cirúgia per la Universitat
San Martín de Porres (USMP), Lima, Perú (2013)

– Especialitat en Oftalmologia per Centre d’Oftalmologia Barraquer, Barcelona, Espanya (2019-2021)

– Lleida visió (des del 2021)

  • Còrnia i Segment Anterior

  • Oftalmologia Pediàtrica

  • Estètica periocular

-Societats a què pertany:

  • Societat Catalana d’Oftalmologia

  • Societat Espanyola d’Oftalmologia