– Graduada en Òptica i Optometria per la Universitat
Politècnica de Catalunya, 2019.

– Máster en Optometria i Ciències de la Visió per la Universitat
Politècnica de Catalunya, 2021.