Cirurgia refractiva

La cirurgia refractiva és el conjunt de tècniques quirúrgiques necessàries per corregir els defectes refractius (miopia, hipermetropia o astigmatisme).

LASIK

És una de les tècniques més utilitzades per a la correcció de les ametropies amb làser. Aquesta intervenció es realitza mitjançant un làser excimer (làser ultraviolat) per a extreure una fina capa del teixit corneal, i així donar una forma nova a la curvatura de la còrnia perquè els raigs enfoquin clarament sobre la retina.

 

L’operació es realitza amb el pacient despert, se li administra un sedant i s’anestesien els ulls. La intervenció dura uns 5 minuts per ull, és indolora i no requereix hospitalització. Durant unes setmanes després de la cirurgia s’ha d’administrar unes gotes amb antibiòtic i antiinflamatoris. També s’utilitzen llàgrimes artificials, ja que és molt freqüent la sensació de sequedat, que millora al cap d’unes setmanes.

LASEK-PRK

Aquesta tècnica de cirurgia refractiva amb làser excimer, es diferencia del LASIK, ja que no es crea un flap corneal, sinó que ho fa, retirant l’epiteli anterior a fi d’actuar a la zona central de la superfície estromal.

D’aquesta manera es necessita menys gruix estromal de la còrnia per realitzar el tractament.

ICL O LENTS FÀQUIQUES

Les lents ICL s’introdueix a l’ull, per tal de corregir la visió del pacient, sense haver d’extreure el cristal·lí. Aquestes lents ofereixen un rang molt més ampli de graduacions, poden tractar tant la miopia, com la hipermetropia i l’astigmatisme (ICL tòriques).

 

La lent està fabricada d’un material biocompatible amb l’ull, a més de ser molt flexible, això fa que es pugui implantar d’una manera molt senzilla i reversible.

 

A través d’una microincisió s’introdueix la lent ICL per darrere de la pupil·la,  va situada a la càmera posterior, just darrere de l’iris.

Aquesta cirurgia refractiva tampoc necessita hospitalització, i es realitza mitjançant anestèsia tòpica o local. La recuperació visual és pràcticament immediata, i permet una excel·lent qualitat visual.

LIO (LENTS INTRAOCULARS)

Les lents intraoculars pseudofaquiques, són unes lents que s’implanten dins de l’ull per corregir o millorar l’agudesa visual quan existeix un defecte en el cristal·lí, com ara les cataractes.

En la intervenció es realitza una incisió per la qual s’extreu el cristal·lí i s’introdueix la lent en el sac d’aquest.

Existeixen diferents tipologies de LIO i és l’especialista qui ha d’escollir quina és la més idònia per a la necessitat de cada pacient. La intervenció sol durar uns 10-15 minuts, i tampoc requereix hospitalització.