Si estàs pensant a operar-te per treure’t les ulleres, segurament són moltes els dubtes. Aquí tens una mica d’informació de les tècniques més utilitzades en l’actualitat per al tractament dels defectes refractius.

LÀSER

La cirurgia refractiva amb làser és la primera opció de tractament en pacients sans joves. Tracta tant miopia, hipermetropia com astigmatisme.

LASIK: Aquesta tècnica es realitza mitjançant làser Excimer per remodelar la còrnia des de l’interior de l’estructura (s’aixeca un flap corneal, s’aplica el làser sobre l’estroma i es torna a col·locar el flap) i així donar una nova forma-curvatura a la còrnia per tal de corregir.

El pacient està despert durant la intervenció i s’administra gotes d’anestèsia directament a l’ull. L’operació dura pocs minuts i no es requereix hospitalització.

PRK/LASEK: Aquesta tècnica també utilitza làser Excimer, però a diferència del LASIK, no s’aixeca un flap corneal sinó que es retira l’epiteli per aplicar el làser sobre l’estroma i es col·loca una lent de contacte durant la recuperació de la capa epitelial.

Aquest mètode requereix menys gruix corneal que el LASIK. L’operació és igualment ambulatòria amb el pacient despert i l’ull anestesiat.

LENTS INTRAOCULARS

En pacients que no presenten les característiques necessàries per a ser intervinguts mitjançant procediments làser existeix la possibilitat de corregir el defecte de refracció mitjançant lents intraoculars.

LENTS FÀQUIQUES (ICL)

Les lents ICL s’introdueixen a l’ull sense haver d’extreure el cristal·lí. Aquestes lents ofereixen un rang molt més ampli de graduació que les tècniques làser, ja que no depèn del gruix corneal.

Aquestes lents es fabriquen amb materials bio-compatibles amb l’ull, a més de ser molt flexibles, això fa que es puguin implantar de manera senzilla i reversible a través d’una micoincisió.

LENT PSEUDOFÁQUICA (LIO)

Les LIO són lents que s’implanten dins l’ull per corregir o millorar la visió quan existeix un defecte en el cristal·lí, com succeeix amb les cataractes.

En la intervenció es realitza una incisió per la qual s’extreu el cristal·lí i s’introdueix la lent en el seu lloc.

Existeixen diferents tipus de LIO i és l’especialista, juntament amb el pacient, qui ha d’escollir quina és la més idònia per a cada ull-necessitat.

Aquesta cirurgia refractiva tampoc necessita hospitalització i es du a terme mitjançant anestèsia tòpica o local. La recuperació visual és pràcticament immediata i permet una excel·lent qualitat visual.

CRITERIS D’INCLUSIÓ

Existeix una sèrie de criteris que tot pacient ha de complir per a poder ser candidat a una cirurgia refractiva (independentment del procediment quirúrgic).

EDAT: Tenir un mínim de 18 anys.

VISIÓ ESTABLE: No haver tingut variacions en la graduació recentment.

GRUIX CORNEAL: Per a cirurgia làser és necessari un gruix correlatiu a les diòptries a tractar.

SENSE LESIONS: L’ull no ha de presentar patologies.

CAMBRA ÀMPLIA: Per a cirurgia intraocular, ha d’existir suficient espai dins l’ull per a incitar-hi la lent sense risc.

EMBARÀS: Les dones no han d’estar embarassades o en període de lactància.

PREGUNTES FREQÜENTS

Puc operar-me si tinc astigmatisme a més de miopia/hipermetropia?

Sí, qualsevol de les tècniques actuals, tant làser com lent, permeten corregir tots dos defectes conjuntament.

Quant dura una operació amb làser?

És una operació ràpida. El pacient passa entre 15-20 minuts en quiròfan. Pocs d’aquests minuts són per a l’aplicació del làser, la major part del temps és per a la preparació del pacient i l’ull.

És dolorosa l’operació?

Els procediments de cirurgia refractiva es realitzen sota anestèsia local tòpica (gotes) pel que no sentirà cap dolor durant la intervenció.

El postoperatori és una mica més molest, especialment es la PRK durant les 24h posteriors.

Com és el postoperatori?

Els procediments làser com LASIK i PRK tenen un postoperatori molt senzill. S’utilitzen uns col·liris i unes llàgrimes artificials durant els dies/setmanes posteriors.

Després de l’operació, és recomanable reposar almenys 24 hores. La vida quotidiana es pot recuperar en pocs dies posteriors a la cirurgia, però les activitats esportives s’ha d’esperar almenys una setmana.

Què ocorre si moc l’ull durant l’operació amb làser?

És important mantenir l’ull tan estable com sigui possible, a aquest efecte, el pacient roman reclinat sobre una llitera i fixa la vista en una llum situada en el dispositiu làser Excimer.

Un dispositiu de seguretat anomenat “eye-tracker” compensa els petits moviments involuntaris de l’ull, fent un seguiment de la posició del mateix a intervals de pocs mil·lisegons i ajustant la direcció dels polsos làser. En cas de moviments bruscos de l’ull, el sistema es deté per seguretat.

Si estàs interessat en treure’t les ulleres, demana cita i et recomanarem la tècnica quirúrgica pel teu cas.

© 2019 Lleida Visió Centre Oftalmològic | Av. Prat de la Riba 23, Travessia Humbert Torres . Lleida 25006. | 973 800 331

Urgencias: 622 239 000 | lleidavisio@lleidavisio.com